Loading

Committees For the Year 2017

Chapter Co-Ordination Committee

● Dr. Kanakaraju G, Hyderabad
● Dr. C.R. Das, Bhubaneswar
● Dr. Probal Neogi, Allahabad
 

Sectional Co-Ordination Committee

● Dr. Kumkum Singh, Ajmer
● Dr. Tamonas Choudhuri, Kolkata
● Dr. Subramonyeshwar Rao, Hyderabad

Disciplinary Committee

● Dr. Abhay Dalvi, Mumbai
● Dr. Rana A.K Singh, New Delhi
● Dr. Fazil Marickar, Trivandrum

Election Tribunal

● Dr.K.S. Shekhar, Bangalore
● Dr.Satish Shukla, Indore
● Dr. Suresh Chandra Hari, Hyderabad

Internal Auditing Committee

● Dr. Nikhil Singh, Lucknow
● Dr. Mukesh Shrivastava, Jabalpur
● Dr. Sitaram Prasad Singh, Sitamarhi

Building Committee

● Dr. Subrammaniam S.R, Chennai
● Dr. Rathnaswamy A, Chennai
● Dr. B.K. Rau, Chennai
● Dr. Vinayak Senthil, Chennai
● Dr. G Chandrasekar, Chennai

Committee for Protocol for ASI Meetings

● Dr. Ashok Godhi, Belgaum
● Dr. Bindey Kumar, Patna
● Dr. Ashutosh Sayana, Haldwani

Program Committee

● Dr. Srivastava K.N, New Delhi
● Dr. Manoj Jain
● Dr. N.T. Srinivasan, Koilpetty

CME Committee

● Dr. Siddesh G, Mysuru
● Dr. Raj Govind Sharma, Jaipur
● Dr.P.V.Ramanamurthy, Vijayawada
● Dr. Dilip Gode, Nagpur
● Dr. Diptendra Sarkar, Kolkata

FAIS Committee

● Dr. Padmakumar R, Kochi
● Dr. Gunwant Rathod, Ahmedabad
● Dr. Jaisingh Shinde, Pune
● Dr. Gargi Bandopadhyay, Kolkata
● Dr. Sreejoy Patnaik, Cuttack

Surgical Research Committee

● Dr. Rajan Saxena, Lucknow
● Dr. M.J.Paul, Vellore
● Dr. Adarsh Choudhuri, New Delhi

Membership Drive Committee

● Dr. Bharat Panchal, Ahmedabad
● Dr. J.P. Sharma, Dehradun
● Dr. Dhaliwal, Amritsar
● Dr. Bhanwar Lal Yadav, Jaipur
● Dr. Rupesh Mehta

INTERNATIONAL AFFAIRS

● Dr. P. Raghuram – Convener
● Dr. Saumitra Rawat, New Delhi
● Dr. Jayashree Todkar, Pune
● Dr. B. Somashekhar
● Dr. Dhananjaya Sharma

Trauma and Disaster Management Committee

● Dr. Winston Noronha, Chennai
● Dr. C. Karthikeyan, Trivandrum
● Dr. Arvind Patel, Bellary

Safe Surgery Initiative

● Dr. Arvind Kumar, New Delhi
● Dr. Fazl Parray, Srinagar
● Dr. Jyotsna Kulkarni, Pune
● Dr. Ajay Khanna, Varabasi

Newsletter (Scalpel)

● Dr. Sadashivayya Soppimath, Hubli
● Dr. Shalabh Gupta, Ghaziabad
● Dr. Sanjay Jain, Bhopal

Social Security Scheme Committee

● Dr. Satish K Shukla, Indore (Advisor)
● Dr. C Khandelwal, Patna
● Dr. Vakamudi Prakash, Nellore
● Dr. Kaushik C Shah, Ahmedabad
● Dr. C R Das, Bhubaneswar
● Dr. Shalabh Gupta, Ghaziabad

Committee for Liason with Government

● Dr. R. P. Srivastava, Bokaro
● Dr. Vivekanandan Subramanianathan, Chennai
● Dr. Rana A K Singh, New Delhi

Committee for Surgical Protocols

● Dr. Pawanindralal, New Delhi
● Dr. Sai Vittal, Chennai
● Dr. H S Bhanushali, Thane
● Dr. M C Misra, New Delhi

Director Surgical Studies

Dr. Santhosh John Abraham, Kochi

Ethical Surgical Practice Committee

● Dr. Ashok Mehta, Mumbai
● Dr. Achal Gupta, Gwalior
● Dr. C. P. Kothari, Indore

Social Services / Public Awareness Committee

● Dr. K. C. Dewani, Jabalpur
● Dr. Chanjiv Singh, Jalandhar
● Dr. Satish Kumar Midha, Ranchi
● Dr. C Khandelwal, Patna
● Dr. H S Bhanushali

Grievance Redressal Committee

● Dr. Siddharth Tamaskar, Raipur
● Dr. J.P. Sharma, Dehradun
● Dr. Makhan Lal Saha, Kolkata

Professional Indemnity

● Dr. Satish K. Shukla, Indore (Advisor)
● Dr. Pramod Shinde, Nashik
● Dr. Pattabiramaiah, Vijayawada
● Dr. K N Srivastava, New Delhi

Peripheral Skill Centres

● Dr. Rajan Saxena, Lucknow
● Dr. Ravi Kant, Lucknow
● Dr. Sanjeev Misra, Jodhpur
● Dr. V Venkatesh, Coimbatore
● Dr. Ashok Ladha, Indore

HQ Skill Centres

● Dr. Suresh Chandra Hari, Secunderabad
● Dr. Vinayak Senthil, Chennai
● Dr. M Kanagavel, Chennai