Loading

Dr. Arthur DE SA Travelling Fellowship


Rules and Application Form


Dr. S.K. Sen

Korapet

1991

Dr. Kamala Kantha Panigrahi

Vijayawada

1992

Dr. Vivek Banthiya

Jaipur

1993

Dr. Banamali Nath

Dhubri

1994

Dr. Mutyala Vinod Kumar

Bangalore

1995

Dr. Indra Mohan Borah

Nagoan

1996

Dr. Prakash Gangathar Patankar

Ratnagiri

1997

Dr. Ashok Varma

Munnar

1998

Dr. H.S. Bindra

Mumbai

1999

Dr. Lalatendu Sarangi

Varanasi

2000

Lt.Col. Tejinder S. Bhatti

Lucknow

2001

Not Awarded

2002

Dr. G. Berylson Edward

Nagercoil

2003

Dr. Girish R. Bidikar

Ratnagiri

2004

Dr. Kailash K. Jawade

Nagpur

2005

Dr.Jayant H. Wagh

Nasik

2006

Dr. Sai Krishna Vittal

Chennai

2007

Dr. Amiya Charan Jenamani

Khurda

2008

Not Awarded

2009

Dr. Nikhil Singh

Lucknow

2010

Dr. A J Paul training report not submitted

New Delhi

2011

Not Awarded

……

2012

Dr. Sunita Ojha

Jaipur

2013

Not Awarded

———

2014

Dr. R Subhash

Trivandrum

2016