Loading

Dr. H. V. Shivaram

SECRETARY, WEBSITE – 2019


Dr. H. V. Shivaram
MBSS, MS, FAIS, FICS, FRCS (Glasgow), FACS (USA)

Chief of Gastrointestinal & Bariatric Surgery
Aster CMI Hospital, Bangalore

Address: 22/C “Samruddhi, 38th cross,
8th Block, Jayanagar, Bangalore
Karnataka – 560070

Mobile: 9845043920
Phone: 080-22440011
Email: hvshivaram@gmail.com