Loading

Life Time Achievement Awards


2023:
1. Dr. Pattabhi Ramaiah K, Vijayawada
2. Dr. P. Raghu Ram, Hyderabad
2022:
1. Dr. Fazil Marickar, Trivandrum
2. Dr. Abhay Dalvi, Mumbai
2021: 1. Dr. S M Bose, Chandigarh
2. Dr. S S Deshmukh, Mumbai
3. Dr. B Krishna Rau, Chennai
4. Dr. Ashok R. Mehta, Mumbai
5. Dr. H G Doctor, Mumbai
6. Dr. B D Pujari, Miraj
2020: 1. Dr. T E Udwadia, Mumbai
2. Dr. C R Ballal, Mangalore
3. Dr. Devendra D Patel, Ahmedabad
2019: 1. Dr. Santhosh John Abraham, Cochin
2. Dr. Shiva K. Misra, Kanpur
3. Dr. B C Mishra, Cuttack
2018: 1. Dr. H S Bhanushali, Thane
2. Dr. C Palanivelu, Coimbatore
2017: 1. Dr. Satish K. Shukla, Indore
2. Dr. G S Jhala, Jaipur
2016: 1. Dr. H S Asopa, Agra – Received an award during ASICON 2017
2. Dr. R B Patil, Hubli
3. Dr. Urmila Khanna, Kolkata
2015: 1. Dr. Vinayak Nagesh Shrikhande, Mumbai
2. Dr. Pramod Kumar Kohli, Gurgaon
2014: 1. Dr. Sandip Mukherjee, Delhi
2. Dr. M. Nagabhushanam, Hyderabad
2013: NILL
2012: 1. Dr. S Vittal, Chennai
2. Dr. R M Verma
2011: 1. Dr. P V Chalapathi Rao, Hyderabad
2. Dr. K S Shekhar, Bangalore
3. Dr. Pratap Reddy, Chennai
4. Dr. Balsalam, Kerala
5. Dr. John K Vettath, Kerala
2010: 1. Dr. Krishan Chand Mahaja, Delhi