Loading

Past Presidents

Lt. Col. K.G. Pandalai
Chennai
1939 – 1940
Dr. S.R. Moolgavakar
Mumbai
1940 – 1941
Dr. L.M. Banerji
Kolkata
1941 – 1942
Dr. N.C. Joshi
Delhi
1943
Dr. R.N. Cooper
Mumbai
1944
Col. V.R. Mirajkar
New Delhi
1945
Dr. S.B. Gadgil
Mumbai
1946
Dr. M.G. Kini
Chennai
1947
Dr. S.R. Joglekar
Mumbai
1948
Dr. P. Chatterjee
Kolkata
1949
Dr. N.G. Narasimhan
Chennai
1950
Dr. G.D. Kapur
New Delhi
1951
Dr. A.V. Baliga
Mumbai
1952
Col. Sangham Lal
Chennai
1953
Dr. S.N. Mathur
Lucknow
1954
Dr. C.P.V. Menon
Chennai
1955
Dr. S.J. Mehta
Mumbai
1956
Dr. G.M. Phadke
Mumbai
1957
Dr. S.S. Anand
Amritsar
1958
Dr. S.K. Sen
New Delhi
1959
Dr. B.N. Sinha
Lucknow
1960
Dr. A.E. De’Sa
Mumbai
1961
Dr. B.N. Balakrishna Rao
Bangalore
1962 – 1963
Dr. R.N. Cooper
Mumbai
1964
Dr. U. Mohan Rau
Chennai
1965 – 1966
Dr. S.P. Srivastava
Agra
1966
Dr. A.K. Basu
Kolkata
1967
Dr. Y.V. Sachdev
Amritsar
1968
Dr. P. Mahadevan
Chennai
1969
Dr. B. Mukopadhyaya
Patna
1970
Dr. P.K. Sen
Mumbai
1971 – 1972
Dr. R.V. Singh
Lucknow
1973
Dr. R.N. Sinha
Patna
1974
Dr. B. Ramamurthi
Chennai
1975
Dr. Meherji P. Mehta
Mumbai
1976
Dr. Atm Prakash
New Delhi
1977
Dr. A. Venugopal
Chennai
1978
Dr. M.S. Ramakrishnan
Chennai
1979
Dr. R.K. Gandhi
Mumbai
1980
Dr. T. Dorairajan
Chennai
1981
Dr. K.T. Dholakia
Mumbai
1982
Dr. Tarachandra
Kanpur
1983
Dr. G.B. Parulkar
Mumbai
1984
Dr. C.R. Sundararajan
Chennai
1985
Dr. Ashok R. Mehta
Mumbai
1986
Dr. N. Rangabashyam
Chennai
1987
Dr. T.E. Udwadia
Mumbai
1988
Dr. Manohar J. Joshi
Pune
1989
Dr. (Mrs) S.S. Deshmukh
Mumbai
1990
Dr. N.K. Pal
Kolkata
1991
Dr. H.G. Doctor
Mumbai
1992
Dr. S.S. Narasanagi
Bijapur
1993
Dr. P.V. Chalapathi Rao
Hyderabad
1994
Dr. B.D. Pujari
Miraj
1995
Dr. H.S. Asopa
Agra
1996
Dr. B. Krishna Rau
Chennai
1997
Dr. S. Vittal
Chennai
1998
Dr. H.S. Bhanushali
Thane
1999
Dr. K.S. Shekar
Bangalore
2000
Dr. Ram Sharan Sinha
Patna
2001
Dr. S.M. Bose
Chandigarh
2002
Dr. K.N. Parimelazhagan
Chennai
2003
Dr. R. Jothiramalingam
Madurai
2004
Dr. R. B. Singh
Mumbai
2005
Dr. K.S. Gopinath
Bangalore
2006
Dr. C Palanivelu
Coimbatore
2007
Dr. Ahmad Abdul Hai
Patna
2008
Dr. R.P.Srivastava
Jharkhand
2009
Dr. Narendra Kumar Pandey
Faridabad
2010
Dr. Barun Kumar Sinha
Patna
2011
Dr. Ramakant
Lucknow
2012
Dr. Suresh Chand Hari
Hyderabad
2013
Dr. Satish K Shukla
Indore
2014
Dr. Santhosh J Abraham
Kochi
2015
Dr. Shiva K Misra
Kanpur
2017
Dr. Dilip S Gode
Nagpur
2018
Dr. Arvind Kumar
New Delhi
2019
Dr. P. Raghu Ram
Hyderabad
2020
Dr. Abhay Dalvi
Mumbai
2021
Dr. G. Siddesh
Mysore
2022
Dr. Sanjay Kumar Jain
Bhopal
2023

Past Honorary Secretaries

Dr. C. P. Viswanatha Menon
Chennai
1938 – 1946
Dr. U. Mohan Rau
Chennai
1947 – 1952
Dr. B. Ramamurthi
Chennai
1953 – 1954
Dr. A. Venugopal
Chennai
1955 – 1977
Dr. M. Natarajan
Chennai
1978 – 1980
Dr. N. Rangabashyam
Chennai
1980 – 1985
Dr. K. Chockalingam
Chennai
1986 – 1988
Dr. B. Krishna Rau
Chennai
1989 – 1990
Dr. M. G. Muthukumaraswamy
Chidambaram
1991 – 1992
Dr. S. Vittal
Chennai
1992 – 1996
Dr. K. N. Parimelazhagan
Chennai
1996 – 2000
Dr. T. Gunasagaran
Chennai
2001 – 2003
Dr. M. N. Kamaludeen
Madurai
2004 – 2006
Dr. A. Rathnaswami
Chennai
2007 – 2009
Prof. (Dr.) Arvind Kumar
New Delhi
2009 (April – December)
Dr. R.K.Karwasra
Rohtak
2010 – 2011
Dr. Chintamani
New Delhi
2012
Dr. Shiva K Misra
Kanpur
2013 – August 2015
Dr. B Madhursekhar
Armuru, Telangana
August 2015 – 19th December 2015
Dr. J.W. Ebenesh Bensam
Nagercoil
2016 – 2018
Dr. Sanjay Kumar Jain
Bhopal
2019 – 2021

Past Honorary Treasurers

Dr. S.K. Menon
Madras
1939 – 1942
Dr. M.G. Kini
Madras
1943 – 1946
Dr. B.M. Sundaravadanan
Madras
1947 – 1948
Dr. R. Mahadevan
Madras
1949 – 1950
Dr. C.P.Viswanatha Menon
Madras
1951 – 1952
Dr. U. Mohan Rau
Madras
1953 – 1955
Dr. C.P.Viswanatha Menon
Madras
1956 – 1968
Dr. R. Nanjunda Rao
Madras
1969 – 1978
Dr. N. Rangabashyam
Madras
1979 – 1980
Dr. R. Nanjunda Rao
Madras
1981 – 1982
Dr. B.S. Santhavadanam
Madras
1983 – 1985
Dr. M. Mohan Rao
Madras
1986 – 1988
Dr. T.K. Jayarajan
Calicut
1989 – 1992 (up to June)
Dr. B. Krishna Rau
Madras
1992- 1994
Dr. K.N. Parimelazhagan
Chennai
1995 – 1996
Dr. V. Varadarajan
Thanjavur
1997
Dr. R. Jothiramalingam
Madurai
1998 – 2000
Dr. N. Dorairajan
Chennai
2001 – 2003
Dr. U. Vasudeva Rao
Bengaluru
2004 – 2006
Dr. S. Sadasivam
Coimbatore
2007 – 2009(till March)
Dr. Shrihari Dhorepatil
Pune
2009 (from April)
Dr. P.S. Bakhshi
Jalandhar
2010 – 2011
Dr. A. Rathnaswami
Chennai
2012
Dr. Madhu Shekhar Baddam
Armoor
2013 – 2016 (Till 12.06.2016)
Dr. C R K Prasad
Hyderabad
13.06.16 – 29.12.2017
Dr. Sanjay Kumar Jain
Bhopal
2018
Dr. C R K Prasad
Hyderabad
2019 – 2021