Loading

Visiting Professorship of The ASI in General Surgery


Rules and Application Form


Dr. Atm Prakash
New Delhi
1979
Dr. Roshan Lall Gupta
Meerut
1980
Dr. H.S.D. Sharma
Raipur
1981
Dr. M.P. Vaidya
Varanasi
1982
Dr. K.N. Bhargava
Jaipur
1983
Dr. N.C.Misra
Lucknow
1984
Dr. S.K. Bhansali
Bombay
1985
Dr. N.N. Khanna
Varanasi
1986
Dr. V.K. Agarwal
Indore
1987
Dr. (Mrs) Saroj Gupta
Varanasi
1988
Dr. M.C. Dandapat
Berhampur
1989
Not Awarded
——–
1990
Dr. S.M. Bose
Chandigarh
1991
Dr. K.D. Varma
Lucknow
1992
Dr. P.N. Joshi
Bombay
1993
Dr. (Miss) Urmila Khanna
Calcutta
1994
Dr. S.S. Narasanagi
Bijapur
1995
Dr. (Mrs.) Varsha N. Sagdeo
Nagpur
1996
Dr. S.N. Mathur
Jodhpur
1997
Dr. V.R. Minocha
New Delhi
1998
Dr. N. Dorairajan
Chennai
1999
Dr. L.M. Mukherjee
Berhampur
2000
Dr. T. Gunasagaran
Chennai
2001
Dr. K.N. Parimelazhagan
Chennai
2002
Not Awarded
——–
2003
Dr. Ravikant
New Delhi
2004
Dr. Biswa Narayan Mohanty
Cuttack
2005
Dr.J.C.Baid
Ajmer
2006
Dr. U. Seshadri
Bengaluru
2007
Dr. Manmohan Harjal
Delhi Cantt
2008
Dr. Rajeev Bhargava
Kanpur
2009
Dr. Nisar Ahmad Chowdri
Srinagar
2010
Dr. V K Jain (not attended the training)
Ranchi
2011
Not Awarded
———
2012
Dr. Banamalinath
Guwahati
2013
Not Awarded
———
2014
Not Awarded
———
2015
Dr. R. Dayananda Babu
Trivandrum
2016
Dr. Anand Kumar
Varanasi
2017
Dr. R K Jenaw
Jaipur
2018
Dr. Sanjay Oak
Mumbai
2019
Dr. R. Kannan
Chennai
2020
Dr. S. Vaidyanathan
Edapally
2021
Dr. Sham Lal Singla
Rohtak
2022
Dr. Kumkum Singh
Ajmer
2023
Dr. Makhan Lal Saha
Kolkata
2024